Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá

( Cập nhật lúc: 27/04/2020  )

Để ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại, khắc phục kịp thời các thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: CĐ 02 CUA UBND TINH BK.pdf