Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

( Cập nhật lúc: 08/04/2022  )

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD 554 UBND TINH BK.pdf

Admin