Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/07/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ QUY TRINH VAN HANH HO CHUA TAN MINH.pdf

Admin