Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Tẩu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/07/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Tẩu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ QUY TRINH VAN HANH HO CHUA KHUOI TAU.pdf

Admin