Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấm kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 09/09/2019  )

Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2018, theo đó các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm (tức đến hết ngày 28/10/2019) sẽ bị loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 422/TT&BVTV ngày 06/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn về việc cấm kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide trên địa bàn tỉnh , cụ thể như sau:

Tải về tại đây: Thuốc BVTV loại khỏi danh mục năm 2019.pdf

Admin