Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

( Cập nhật lúc: 10/09/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: THONG TU 10.2020.TT.BNN.pdf

Admin