Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn trồng được trên 400 ha rừng

( Cập nhật lúc: 02/03/2020  )

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng 5.900ha rừng, đến nay người dân đã trồng được 402 ha rừng, trong đó trồng rừng phân tán 58 ha, rừng tập trung 344 ha.

 Cây giống xuất vườn phục vụ trồng rừng

Về chuẩn bị cây giống, số cây giống đã gieo tại vườn ươm sản xuất tập trung là hơn 05 triệu cây, trong đó các loại cây giống chủ yếu là cây mỡ, keo, xoan ta, thông mã vĩ, giổi, xoan,... hiện nay, các loại cây con đang sinh trưởng và phát triển tốt, một số loài cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ trồng rừng.

Bắc Kạn là tỉnh có thế mạnh trong sản xuất lâm nghiệp, theo tính toán sau mỗi chu kỳ trồng rừng 01 ha thu được khoảng 65 - 120 triệu đồng, giá trị từ khai thác trồng rừng kinh doanh gỗ lớn so với gỗ nhỏ tăng dần trong những năm tiếp theo. Hiệu quả của công tác trồng rừng góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao vì vậy những năm gần đây người dân đã quan tâm, tự bỏ vốn để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và diện tích trồng rừng cây gỗ lớn cũng được tăng dần theo các năm.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác trồng rừng, trong thời gian tới các địa phương đẩy nhanh tiến độ thiết kế trồng rừng, xử lý thực bì, chăm sóc cây giống lâm nghiệp, theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo đủ cây giống tiếp tục trồng rừng theo kế hoạch./.

Hồng Thắng
Sign In