Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

( Cập nhật lúc: 21/02/2020  )

Ngày 20/02/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023, là chi bộ được Đảng ủy Sở chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Quang Nhất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

 Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Chi bộ Văn phòng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, nổi bật là: 100% đảng viên được học tập, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, sau học tập có ý thức vận dụng các chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn công tác; 100% đảng viên, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, vượt 30% so với mục tiêu nghị quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành  nhiệm vụ chính trị được giao, liên tục các năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Lao động tiên tiến; tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lựa chọn mô hình dân vận khéo về “Xây dựng chính quyền thân thiện, công sở văn minh vì nhân dân phục vụ” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung sinh hoạt Đảng của Chi bộ chậm được đổi mới; Việc thực hiện chương trình hành động của Chi bộ có lúc chưa đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ được giao; Trong sinh hoạt việc đảng viên tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình chưa cao; Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới không đạt...

 Đồng chí Nông Quang Nhất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nông Quang Nhất, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Chi bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2020-2023 Chi bộ Văn phòng tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác phát triển đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Ngô Thế Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đinh Thị Hồng Chiêm được bầu giữ chức vụ Phó bí thư, đồng chí Mã Đình Cương được bầu làm Chi ủy viên./.


Hồng Chiêm
Sign In