Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục phát triển nông thôn Bắc Kạn triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

( Cập nhật lúc: 26/08/2019  )

Nhằm làm thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm ổn định, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người nông dân.

Vừa qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã ký kết hợp đồng với 11 cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh với tổng kinh phí 4.642 triệu đồng để triển khai 56 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 1.717 học viên tham gia, đây là nguồn kinh phí thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 Lớp dạy nghề nuôi thủy sản nước ngọt tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

 

Để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ngay từ đầu năm Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ sở tổ chức rà soát để đào tạo nghề dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động; đồng thời, gắn đào tạo nghề với quy hoạch sản xuất cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của từng địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn./.

Hồng Chiêm