Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới đẩy mạnh phát triển cây vụ đông năm 2017

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )

Năm 2017, huyện CHợ Mới được giao 330ha cây rau, màu các loại trong đó diện tích ngô đông là 200ha, rau, khoai tây là 90ha và khoai lang là 40ha.

Theo thống kê sơ bộ tính đến hết tháng 11/2017, huyện Chợ Mới đã trồng được 322ha bằng 97% kế hoạch, trong đó diện tíc trồng ngô đông 183ha, diện tích trồng rau, khoai tây các loại là 84ha và diện tích khoai lang đông 55 ha. Thời điểm này người dân vẫn tiếp tục trồng rau để sản phẩm cho thu hoạch vào dịp trước và sau tết nguyên đán.

Hiện nay người dân đang chăm sóc, bón phân và quản lý sâu bệnh trên diện tích các loại cây trồng vụ đông, nhiều diện tích rau đã cho thu hoạch cung ứng cho địa phương và thị trường khu vực thành phố Bắc Kạn góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất ruộng đạt thu nhập từ 100 triệu/ha trở lên là 440 bằng 100 % kế hoạch./.

Hồng Thắng
Sign In