Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hợp tác xã Hợp Giang được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho sản phẩm mộc nhĩ và nấm sò

( Cập nhật lúc: 03/12/2018  )

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 99/QĐ-CCQLCL về việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho cho Hợp tác xã Hợp Giang, địa chỉ Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

 

Hợp tác xã Hợp Giang có 02 sản phẩm là nấm sò và mộc nhĩ, sản lượng dự kiến 40 tấn/năm, trong đó sản lượng nấm sò 30 tấn/năm và sản lượng mộc nhĩ 10 tấn/năm, đây là cơ sở vừa thực hiện sản xuất, sơ chế và kinh doanh sản phẩm theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Hợp tác xã Hợp Giang được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục để sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái. Hợp tác xã Hợp Giang được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho sản phẩm nấm sò, mộc nhĩ là điều kiện và cơ hội để tiếp cận với các thị trường, Trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh./.

Hồng Thắng
Sign In