Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

( Cập nhật lúc: 07/05/2020  )
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn vừa có công văn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố báo cáo các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 21/8/2020 để tổng hợp báo cáo Vụ nguồn nước và nước sạch nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT), UBND tỉnh.

 Học sinh Trường Tiểu học Nông Hạ, huyện Chợ Mới thực hành rửa tay bằng xà phòng (ảnh tư liệu)

Nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh góp phần nâng chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến ngày 30/6/2020, có thể kéo dài tới Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép các sự kiện, các ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới….

Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình, Đài phát thanh và hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thôn...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và VSMT nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền, khuyến khích người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch tập trung nông thôn. Lồng ghép thực hiện mục tiêu nước sạch với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác.

Tuyên truyền, vận động cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước tập trung góp phần sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững. Vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa./.

Hồng Chiêm