Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/12/2019  )

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019 với mục tiêu:

 - Sản xuất các loại cây trồng vụ Đông theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp trong năm 2019.

- Tổng sản lượng cây trồng vụ Đông năm 2019 đạt 15.108 tấn, diện tích thực hiện là 1.490 ha, tập trung các loại cây trồng như khoai tây, khoai lang, rau các loại.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn người dân về khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; phát huy tiềm năng lợi thế của từng địa phương; tăng cường tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, đậu các loại, khoai tây,...

Bên cạnh đó một số địa phương cũng đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện, cụ thể như huyện Chợ Mới đã tổ chức kết nối, liên kết với Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina, Công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm khoai tây trên địa bàn huyện. Đồng thời, nhằm khuyến khích người dân tham ra sản xuất và mở rộng diện tích cây vụ Đông, UBND huyện Chợ Mới đã sử dụng ngân sách của huyện và vận dụng các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ vật tư (giống, phân bón) cho người dân. Đến nay diện tích cây vụ Đông năm 2019 trên địa bàn huyện đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó có 53/53 ha Khoai tây có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Diện tích cây vụ Đông năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh đến nay đã thực hiện được  1.467/1.490 ha, đạt 98 % kế hoạch.

 Sản xuất khoai tây tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới
Đàm Huyền