Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

( Cập nhật lúc: 02/07/2019  )

Sản xuất nông, lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Vì vậy, công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất được xem là giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo thu nhập ổn định cho bà con nông dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tổ chức 41 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 1.198 lượt hộ nông dân tham gia, bằng 60% so với cùng kỳ, các nội dung chủ yếu về các kỹ thuật trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, trồng cây dong riềng, cây gừng, cây bí xanh, cây cam quýt, cây nghệ và hiểu biết, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...

 Cán bộ nông lâm huyện Na Rì hướng dẫn kĩ thuật trồng nghệ lên luống cao cho bà con nông dân

Bên cạnh đó, ngành tăng cường triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như: Mô hình nuôi cá rô phi thâm canh theo hướng an toàn sinh học; nuôi cá diêu hồng trong lồng; áp dụng công nghệ thâm canh một số loài cây bản địa cho gỗ lớn nhằm từng bước thay thế cây gỗ nguyên liệu năng suất thấp bằng loài gỗ lớn có giá trị kinh tế; khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt. Qua theo dõi các mô hình đều sinh trưởng và phát triển tốt, riêng mô hình trồng thử nghiệm giống lạc mới năng suất cao nhất là giống L29 đạt 26-30 tạ/ha, giống L27 đạt 22-26 tạ/ha, giống L14 đạt 18-22 tạ/ha, cả 3 giống lạc mới đều có năng suất cao hơn giống đại trà của địa phương 2-10 tạ/ha.  

Thời gian tới, để giúp người dân nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cung ứng các loại giống, phân bón cho nông dân. Thực hiện các chương trình, mô hình, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Hồng Chiêm
Sign In