Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Nông nghiệp tăng cường xây dựng mã số vùng trồng cho cây trồng tại địa phương

( Cập nhật lúc: 16/12/2022  )

Thực hiện Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng; Thông tư quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncác bước theo quy trình thiết lập, xây dựng và giám sát mã số vùng trồng theo Tiêu chuẩn cơ sở 772: 2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật.

 Mô hình trồng nghệ tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Trong năm 2022, Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL đã cấp 06 mã vùng trồng cho 19 ha cây thạch đen tại xã Văn Vũ, huyện Na Rì xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang làm thủ tục cấp mã số vùng trồng cho 10 ha nghệ hữu cơ tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm để tiêu thụ nội địa.

Đối với cấp mã số vùng trồng có những yêu cầu bắt buộc khi thiết lập vùng trồng, như: Diện tích vùng trồng, sinh vật gây hại và biện pháp quản lý, cách ghi chép nhật ký sản xuất… Từ đó hình thành vùng sản xuất tập trung áp dụng quy trình canh tác hiệu quả, tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng, góp phần xây dựng NTM tại địa phương./.

Admin