Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân khẩn trương sản xuất vụ xuân 2020

( Cập nhật lúc: 02/03/2020  )

 Vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng gần 17.000ha cây lương thực có hạt trong đó diện tích lúa là 8.300 ha, ngô 8.698 ha; diện tích dong riềng 520ha, thuốc lá 885ha...

 Kiểm tra sâu bệnh trên diện tích ngô xuân

Ngay sau tết Nguyên đán, người dân các địa phương bắt đầu xuống đồng chuẩn bị sản xuất cho kịp thời vụ. Đối với cây lúa, diện tích làm đất đạt 97%; trên 100 ha lúa đã được cấy tại huyện Ba Bể và Chợ Đồn, Chợ Mới và Pác Nặm.

Về cây màu, cây ngô đã trồng 1.223 ha bằng 14% kế hoạch; diện tích trồng thuốc lá 736 ha, bằng 86% kế hoạch; cây dong riềng trồng 230 ha bằng 44% kế hoạch,...hiện tại bà con nông dân đang tiếp tục làm đất để trồng các loài cây còn trong khung thời vụ; thực hiện chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại đối với diện tích cây đã trồng, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.

Công tác chuẩn bị vật tư, phân bón cũng được các địa phương chủ động, hiện nay Chi nhánh vật tư nông nghiệp các huyện, thành phố, các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng đảm bảo nhu cầu của nhân dân phục vụ sản xuất./. 

Hồng Thắng
Sign In