Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn 11/4/1900 - 11/4/2020

( Cập nhật lúc: 12/03/2020  )

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động. Ngày 05/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch số 350-SNN/TĐKT về phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn 11/4/1900 - 11/4/2020 (đợt I).

 Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Trồng trọt và BVTV tỉnh kiểm tra

tình hình sản xuất và sâu bệnh hại vụ xuân tại xã Tân Tú, huyện Bạch Thông

Ngoài ra, các phòng, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động tích cực, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử... tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn và các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2020./.


Hồng Chiêm