Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/04/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 732 CUA UBND TINH BAC KAN.pdf

Admin