Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ngân Sơn tập trung chỉ đạo sản xuất

( Cập nhật lúc: 20/03/2019  )

Tính đến ngày 19/3/2019, huyện Ngân Sơn đã gieo cấy lúa xuân được 137ha/160, đạt 86% kế hoạch, hiện nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đang phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các hộ nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy gắn với các định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh và của huyện.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, Phòng Nông nghiệp huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng khung lịch thời vụ và phấn đấu cấy hết diện tích, không để xảy ra tình trạng đất bỏ hoang, các diện tích khong chủ động được nguồn nước chuyển sang trồng cây màu. Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động thăm đồng, chăm sóc lúa ngay từ giai đoạn đầu, đẩy mạnh sử dụng các loại chế phẩm sinh học, phân bón qua lá. Ngoài ra, phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền về dự báo thời tiết cũng như hạn mực nước để các xã, thị trấn chủ động nạo vét, kênh mương phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp như: giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

 Bà con nông dân xã Bằng Vân chăm sóc cây thuốc lá

Đối với công tác trồng rừng, năm 2019 toàn huyện được giao 500ha, trong đó: Trồng rừng mới (trồng cây phân tán) 350 ha; trồng lại rừng sau khai thác 150 ha. Để hoàn thành kế hoạch, Phòng Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt các điều kiện để phục vụ cho công tác trồng rừng; tăng cường thực hiện các quy trình kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ khâu giống, chăm sóc vườn ươm nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng và hoàn tất các thủ tục mua cây giống để cấp cho người dân trồng rừng trong tháng 4 và tháng 5 tới.

Đối với công tác dịch bệnh gia súc, trên địa bàn huyện xuất hiện dịch bệnh LMLM trên đàn gia súc, hơn 40 con gia súc mắc bệnh, trong đó 40 con trâu và 01 con dê của 10 hộ thuộc các thôn Lũng Slao, Khuổi Ngọa, Nặm Nộc, xã Bằng Vân. Phòng phối hợp với ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách ly, điều trị những con gia súc mắc bệnh, đến nay toàn bộ số gia súc mắc bệnh được điều trị khỏi.

 Tiêu hủy lợn các hộ xung quanh vùng dịch

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc công bố dịch và tiêu hủy 20 con, trong đó có 03 con lợn nái, tổng trọng lượng lợn tiêu hủy là: 1.058kg.  

Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ngân Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy các loại cây trồng vụ xuân, làm tốt công tác thủy lợi, thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để sớm có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn và sự nỗ lực, quyết tâm cao của bà con nông dân, tin tưởng rằng sản xuất nông nghiệp của huyện Ngân Sơn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao mức sống của người nông dân trên địa bàn huyện./.

Hồng Chiêm
Sign In