Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/12/2019  )

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020. Nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông lâm nghiệp năm 2020 đạt 3,5%, Phương án sản xuất vụ Xuân đã đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

 Nông dân xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới gieo mạ vụ xuân năm 2019 (ảnh tư liệu)

Cây lương thực có hạt trong vụ Xuân 2020: Tổng diện tích gieo trồng 16.998 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt là 86.699 tấn, trong đó ưu tiên sản xuất các loại giống lúa chất lượng như VAAS16(QJ4), J02... sản xuất theo hướng hàng hóa và sử dụng các giống ngô năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái và trình độ canh tác của tỉnh Bắc Kạn.

Phấn đấu thực hiện đảm bảo diện tích các cây trồng ngắn ngày như rau, đậu các loại đạt 1.791 ha; các loại cây công nghiệp đạt 3.853 ha.

Tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với các loại cây trồng như Nghệ, Dong riềng.

Cây ăn quả, chè: Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng và đạt các viêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, ATTP...

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là 1.883 ha, trong đó tiếp tục duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 và năm 2019 là 1.610 ha,tiếp tục chuyển đổi diện tích 273ha trong năm 2020. Thực hiện các công thức luân canh để đạt 3.500 ha đất ruộng, soi bãi đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Phương án sản xuất vụ Xuân 2020, Sở Nông nghiêp và PTNT đã ban hành văn bản số 2373/SNN-TT&BVTV ngày 19/12/2019 chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện các nội dung: Thời vụ và cơ cấu giống gieo trồng các loại cây trồng; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác (làm đất chuẩn bị cho vụ Xuân, biện pháp kỹ thuật cụ thể cho từng loại cây trồng ngay từ khâu gieo trồng, phân bón); đồng thời chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý việc kinh doanh, cung ứng giống vật tư trên địa bàn của các tổ chức cá nhân kinh doanh giống vật tư; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật từ đầu vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh xã, phường để nông dân biết và gieo trồng đúng cơ cấu giống cây trồng, thực hiện nghiêm về thời vụ và các biện pháp kỹ thuật. Chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó và có giải pháp khắc phục kịp thời các điều kiện thời tiết bất lợi như­ rét đậm, rét hại, hạn hán và sâu bệnh hại nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Thu Huyền