Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

( Cập nhật lúc: 07/02/2023  )

Nhằm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Ngày 06/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 212/KH-SNN về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 gửi các phòng, đơn vị trực thuộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới. Nội dung văn bản yêu cầu:  

Các phòng, đơn vị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công và giải ngân các nguồn vốn năm 2023 theo kế hoạch. Quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo đúng tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, thúc đẩy giải quyết tục hành chính trên môi trường điện tử. Luôn đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. Kịp thời thảo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật,…

 Hệ thống thủy lợi tại huyện Pác Nặm luôn đảm bảo cho trên 90% diện tích gieo trồng được tưới tiêu thường xuyên

Các Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng; Chăn nuôi và Thú y; Kiểm lâm, Thủy lợi theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới và vật tư đầu vào; chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, triển khai sản xuất vụ Xuân theo Phương án đã được duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn; tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo, chuẩn bị, triển khai các giải pháp phù hợp phòng, chống rét đậm, rét hại…/.


Hồng Chiêm