Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen tại huyện Na Rì, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/10/2017  )

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT do ông Nguyễn Ngọc Cương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra thực tế tại các huyện Na Rì, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn về việc bệnh lùn sọc đen gây hại trên diện tích lúa mùa.

 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, bệnh chủ yếu xuất hiện trên các giống lúa như Thiên Ưu 8, BTE1, Nhị ưu 838, GS9…Tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3% số dảnh, cá biệt có chân ruộng tỷ lệ bệnh cao 70% số dảnh, cụ bộ lên tới 100% số dảnh. Nhiều diện tích cây lúa bị bệnh nặng không có khả năng phục hồi cây lùn, đẻ nhiều nhánh phụ, lá lúa nổi các gân tạo thành lớp gồ lên, một số diện tích bị bệnh muộn cây lúa bị nghẹn đòng không trỗ được ảnh hưởng lớn đến năng xuất.

 

Theo thống kê nhanh tính đến ngày 26/9/2017, tổng diện tích lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen là 387,87 ha trong đó diện tích bị nhiễm nhẹ 206,33 ha, diện tích nhiễm trung bình 69,89 ha, diện tích nhiễm nặng có nguy cơ bị mất trắng là 111,65 ha trên địa bàn 57 xã thuộc 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dự báo, trong thời gian tới diện tích lúa bị nhiễm bệnh có thể tăng thêm (hiện nay diện tích thống kê bị mất trắng 30,06ha), do vậy Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát diện tích bị bệnh lùn sọc đen để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Hồng Thắng
Sign In