Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

( Cập nhật lúc: 21/08/2023  )

Chiều ngày 18/8/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự Hội nghị có đồng chí Vi Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo, công chức các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị, Văn thư, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ theo dõi, tham mưu công tác bảo vệ bí mật nhà nước các đơn vị trực thuộc Sở.

 Đ/c Mạc Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến

Luật bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, công chức, viên chức, Văn thư thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Tại Hội nghị, đồng chí Mạc Anh Tuấn,  Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, bố cục, nội dung cơ bản của Luật; tình hình, kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bảo bệ bí mật nhà nước trên không gian mạng nói riêng; cách thức soạn thảo, giao nhận, sao chụp, lưu trữ tài liệu bí mật; hướng dẫn quy trình, thủ tục xác định thời hạn, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước và việc điều chỉnh độ mật, giải mật bí mật nhà nước; những kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa, xử lý các vấn đề đến lộ, lọt sơ hở, thiếu sót liên quan đến bí mật nhà nước.

Các đồng chí dự Hội nghị trực tiếp tham gia thảo luận, trao đổi các tình huống khi thực hiện việc soạn thảo, giao nhận, sao chụp và lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới./.

Hồng Chiêm