Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi

( Cập nhật lúc: 23/10/2019  )

Nhằm thực hiện động bộ các biện pháp khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh và phấn đấu đạt các chỉ tiêu tăng trưởng về chăn nuôi những tháng cuối năm 2019. Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5893/UBND-KTTCKT về việc tăng cường chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi.

 Mô hình nuôi lợn lai rừng tại xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 

Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, kiểm tra các địa phương công tác phát triển chăn nuôi theo phương án đã phê duyệt; tham mưu kế hoạch cho BCĐ cấp tỉnh tổ chức kiểm tra phòng, chống đói rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các địa phương.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn mức chi trả kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tiêu hủy lợn bệnh DTLCP; tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo báo cáo tình hình sử dụng kinh phí chống DTLCP trình Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cấp bổ sung kinh phí để thực hiện công tác chống dịch đảm bảo đúng quy định.

Giao UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện theo phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019, đảm bảo ổn định nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát nguồn gốc con giống; chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi trong mùa đông; chủ động trong các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi; thực hiện tốt công tác thú y, tiêu độc khử trùng định kỳ tại các khu vực chăn nuôi và những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Triển khai tiêm phòng đợt 2 đảm bảo theo tiến độ và thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”.

Tổ chức giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy đúng chính sách, đúng đối tượng; công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở  UBND cấp xã, nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản; hàng tháng tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP và báo cáo tiến độ chi trả, kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh DTLCP về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định tại các xã đã qua 30 ngày không có ổ dịch mới phát sinh, trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành công bố hết bệnh DTLCP theo Điều 31 của Luật Thú y./.

Hồng Chiêm