Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai năm 2022

( Cập nhật lúc: 13/04/2022  )

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 08/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn cho gần 70 học viên là lực lượng nồng cốt đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đối với các địa phương thường xẩy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Xác định đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã là lực lượng chủ chốt tham gia xử lý ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, từ năm 2020 đến nay UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thành lập 108 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với trên 7.300 thành viên. Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã có nhiệm vụ tham gia xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai của xã, đồng thời tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống thiên tai; theo dõi diễn biến thiên tai, báo cáo kịp thời với Trưởng ban chỉ huy xã và thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ công tác phòng chống thiên tai….

 Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Trong thời gian 03 ngày, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt những thông tin tổng quan về thiên tai, mô hình hoạt động của đội xung kích; đặc biệt hướng dẫn kỹ năng chuẩn bị và ứng phó trước, trong thiên tai, khắc phục hậu quả sau khi thiên tai.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo kế hoạch, qua đó nhân rộng kỹ năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng động và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra./.


Văn Thị Thêu