Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2018

( Cập nhật lúc: 28/08/2018  )

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn hiện tượng mưa dông còn có khả năng tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, để cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng thu hoạch, ngày 21/8/2018 Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành văn bản số 316/TT&BVTV, trong đó có đề nghị thực hiện một số biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, theo dõi, phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng vụ mùa, cụ thể:

- Đối với cây lúa: Chăm sóc làm cỏ, bón phân, điều tiết nước hợp lý để lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Khi cây lúa bắt đầu có khối sơ khởi (hoặc có 10% đầu lá thắt eo) tiến hành bón phân thúc lần 2 (thúc đón đòng), lượng phân tính cho 1.000 m2 như sau:

Với giống lúa thuần bón 7 - 8 kg đạm urê + 9 - 10 kg kali clorua; với lúa lai bón 9 - 10 kg đạm urê + 11 - 12 kg kali clorua.

Chú ý kiểm tra, phát hiện, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa như: Bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen ...

- Cây ngô: Làm cỏ, bón phân thúc cho cây sinh trưởng tốt. Đối với diện tích ngô đang giai đoạn 3 - 4 lá tiến hành bón phân thúc lần 1, bón với lượng 10 - 15 kg đạm ure + 6 - 7 kg kali clorua cho 1000 m2. Khi cây ngô có từ 7 - 9 lá bón phân thúc lần 2, bón với lượng 25 - 30 kg đạm ure + 10 - 14 kg kali clorua cho 1000 m2, kết hợp vun cao.

Chú ý phòng trừ sâu gai, bệnh sương mai, bệnh thối thân, bệnh khô vằn, bệnh lùn đẻ nhánh, bệnh lùn sọc đen gây hại...

- Cây dong riềng, khoai môn: Chăm sóc, cắt tỉa lá già, lá bị bệnh, phát quang bờ, khơi rãnh thoát nước trong ruộng tránh ngập úng khi mưa nhiều.  

Chú ý phòng trừ bệnh cháy lá, bệnh thối thân gây hại.

- Cây gừng: Làm cỏ, phát quang bờ, ngắt bỏ sớm những lá bị bệnh.  

Chú ý phòng trừ bệnh cháy lá, bệnh thối củ phát triển gây hại trên diện tích gừng giai đoạn phát triển củ.

Những diện tích gừng đang bị bệnh tuyệt đối không được bón phân hoặc phun các loại phân bón qua lá, phân vi sinh, các chất kích thích sinh trưởng.

- Đối với các cây màu khác: Tiếp tục chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Cây cam quýt: Tiếp tục chăm sóc, làm cỏ, phát quang vườn. Chú ý phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, bọ xít xanh, ve sầu bướm trắng gây hại.

- Cây hồng không hạt: Tiếp tục chăm sóc, làm cỏ, phát quang vườn. Áp dụng các biện pháp cắt tỉa, tạo tán, cho những cây đang thời kỳ kiến thiết cơ bản (cây chưa cho quả). Đối với những cây đang mang quả cần chú ý phòng trừ sâu đục quả, bệnh đốm tròn... gây hại./.

Hồng Thắng
Sign In