Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn trồng rừng đạt 75% kế hoạch

( Cập nhật lúc: 24/06/2019  )

Năm 2019, các địa phương đã đăng ký tổng diện tích trồng rừng mới là 5.741/5.735 ha, đạt 101% kế hoạch. Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng rừng mới được khoảng 4.298/5.735ha, đạt 75% kế hoạch, bằng 94,8% so với cùng kỳ.

 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân huyện Bạch Thông đang khẩn trương trồng rừng

Bên cạnh công tác trồng rừng, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành chuyên môn đã tổ chức trên 500 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng cho hơn 19.000 lượt người tham gia; thực hiện tốt việc trực phòng cháy chứa cháy, thường xuyên tổ chức tuần tra vùng trọng điểm nhằm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc quy hoạch trồng rừng sản xuất được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước. Trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn khai thác sau 10 năm tuổi, cây đa mục đích, cây bản địa, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ khai thác trước 10 năm tuổi và cây phân tán, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha./.

Hồng Chiêm