Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

( Cập nhật lúc: 13/05/2022  )

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra sản xuất sản phẩm nấm tại HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang, huyện Bạch Thông

Theo đó, chính sách quy định phương thức hỗ trợ về phối giống nhân tạo cho trâu, bò cái sinh sản sau khi bê, nghé sinh ra và được nghiệm thu kết quả theo quy định. Đối với cây trồng lâm nghiệp đa mục đích, cây chè shan tuyết, cây ăn quả đặc sản được hỗ trợ trực tiếp sau khi có kết quả nghiệm thu hàng năm của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đối với nội dung hỗ trợ sản phẩm OCOP đạt chuẩn, sau khi sản phẩm đã được cấp có thẩm quyền cấp quyết định công nhận lại, nâng hạng sản phẩm OCOP….

Tải Nghị quyết tại đây: NQ 01.2022.NQ.HĐND QUY DINH CHINH SACH PT SXNN HANG HOA.pdf


Hồng Chiêm