Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn chuyển đổi gần 342 ha cây trồng trên vùng đất khô hạn

( Cập nhật lúc: 16/08/2019  )

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng gần 342 ha để tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích cho người nông dân trên vùng đất khô hạn.

 Mô hình chuyển đổi trồng rau an toàn trên đất trồng lúa tại thành phố Bắc Kạn

Để tiết kiệm nguồn nước tưới, đảm bảo hiệu quả sản xuất, thời gian qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sử dụng tiết kiệm nước tưới, đảm bảo cân đối để dự phòng nguồn nước cho sinh hoạt, nước uống gia súc và nước phục vụ sản xuất.

Trong năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi gần 342 ha đất trồng lúa sẽ được chuyển sang trồng một số loại cây ngắn ngày, cây lâu năm và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, giao các đơn vị trực thuộc Sở như: Chi cục Thủy lợi, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương chủ động rà soát, xác định lại quy mô, cơ cấy cây trồng phù hợp với từng vùng, từng chất đất, tập quán sản xuất cũng như nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, định hướng của Chính phủ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi; việc liên kết, tổ chức lại sản xuất và sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả sản xuất; chuyển giao các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng, có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận như rét đậm, rét hại, hạn hán; ứng dụng các tiến bộ KHKT, luân canh, xen canh; sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp trong năm 2018, toàn tỉnh đã chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng ngắn ngày và cây lâu được gần 1.386 ha. Diện tích đất canh tác đạt thu nhập 50 triệu đến 100 triệu đồng/ha trở lên hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không những mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên đơn vị diện tích, đặc biệt hạn chế được tình trạng hoang hóa đất nông nghiệp do thiếu nước bỏ vụ kéo dài. Đây chính là cơ sở để người dân thay đổi tập quán sản xuất và tạo điều kiện để ngành nông nghiệp Bắc Kạn thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong năm 2019./.

Hồng Chiêm