Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ xuân năm 2022

( Cập nhật lúc: 25/03/2022  )

Để chủ động trong công tác sản xuất và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2022, thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân chăm sóc tốt và thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông, khẩn trương sản xuất vụ xuân năm 2022 theo khung thời vụ.

 Bà con nông dân xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn hoàn thành gieo cấy vụ xuân năm 2022 đảm bảo theo khung thời vụ

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân năm 2022 là 8.602,9/8.544 ha, đạt 100,6% kế hoạch, các giống lúa được gieo trồng gồm 47 giống, trong đó: Diện tích gieo cấy các giống lúa trong cơ cấu chỉ đạo 6.971,3 ha chiếm 81% diện tích gieo cấy, gồm 14 giống lúa: Khang dân 18, Tạp giao 1, Nhị ưu 838, Việt Lai 20, Hà Phát 3, J02, VAAS16 (QJ4), 27P31, HDT10, BQ, CNC 11, Ly 2099, LP 1601, Đại Dương 1. Diện tích gieo cấy các giống lúa ngoài cơ cấu chỉ đạo 1.631,6 chiếm 19% diện tích gieo cấy, gồm 33 giống lúa: lúa Thiên ưu 8, Nhị ưu 63, Đại Dương 1, DV 108, Hương thơm số 1, Nghi Hương Q. ưu 1, TBR225, Bắc Hương, Đài Thơm 8, BC15, Khang dân 28 ...

Tổng diện tích gieo trồng ngô là 8.485,6/8.442 ha, đạt 100,5% kế hoạch, các giống ngô được gieo trồng gồm 41 giống, trong đó: Diện tích gieo trồng các giống ngô trong cơ cấu chỉ đạo 5.899,1 ha chiếm 69,52 % diện tích gieo trồng, gồm 8 giống ngô: NK4300, CP511, AG59, Biosed 9698, NK 7328,  HN88, HN68, NK 4300 Bt/gt. Diện tích gieo trồng các giống ngô ngoài cơ cấu chỉ đạo 2.586,5 ha chiếm 30,48 % diện tích gieo trồng, gồm 33 giống ngô: CP111, CP512, CP555, PAC339, LVN99, CP811, PAC789, CP311, NK66, CP888, CP501, NK54, NK67, PAC278, NK6654, Ngô ngọt Việt Thái, PAC999, ADI 600 ...

Nhìn chung các giống lúa, ngô đều nằm trong danh mục được phép sản xuất lưu hành tại Việt Nam. Hiện ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tuyên truyền bà con nông dân thường xuyên thăm đồng theo dõi, phòng, trừ sâu bệnh hại và chuột, ốc bươu vàng ở giai đoạn đầu vụ. Chủ động các phương án tích nước trên các kênh mương, ao, hồ để bảo đảm đủ nguồn nước cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt./.

Hồng Chiêm