Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ dịch hại, bảo vệ năng suất, gia tăng sản lượng cây trồng là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vỏ, bao gói thuốc BVTV nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường nông thôn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Bằng nguồn vốn sự nghiệp, năm 2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xây dựng 26 bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tại 2 xã Quang Thuận và xã Dương Phong, huyện Bạch Thông với tổng kinh phí 96 triệu đồng, trong đó 12 bể thực hiện tại xã Dương Phong và 14 bể thực hiện tại xã Quang Thuận; mỗi bể có dung tích 1m3, có nắp đậy kín, vị trí đặt dễ quan sát, tiện lợi cho người dân khi đổ.

 Ông Nông Đình Khuê, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV (bên phải) bàn giao bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho xã Dương Phong  

Hiện các bể chứa đã hoàn thành và bàn giao cho các xã Quang Thuận và xã Dương Phong quản lý, tuy nhiên để hệ thống bể hoạt động ổn định, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác đúng chủng loại, đồng thời phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng nhằm tạo những chuyển biến mới về nhận thức và hành động, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp./.

Hồng Chiêm