Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 11/10/2021  )

Nhằm hỗ trợ các chủ thể được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 03 sao cấp tỉnh trở lên tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến các địa phương trong cả nước, đồng thời thông qua đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các chủ thể kinh tế phát hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; cấp đổi lại Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã hết thời hạn theo quy định. Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 579/KH-UBND về đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo đó, đối tượng tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh gồm các sản phẩm tham gia mới năm 2021 được đánh giá ở cấp huyện, thành phố đạt 50 điểm trở lên và các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đăng ký nâng hạng sao năm 2021 đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng cấp tỉnh. Đối với các sản phẩm đạt điểm tiềm năng 5 sao (đạt 90 điểm trở lên), cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận OCOP năm 2018 tại Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt kết quả rà soát cấp đổi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2018 và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm năm 2019 (đợt2) đã hết thời hạn 36 tháng theo quy định; chủ thể có nhu cầu đánh giá, cấp đổi lại giấy chứng nhận.

 Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn được bày bán tại Điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn tại phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn (Ảnh tư liệu)

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá sản phẩm tại các huyện, thành phố; tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm độc lập đối với các sản phẩm cấp tỉnh được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên (đối với các sản phẩm cần kiểm nghiệm độc lập); tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất hồ sơ sản phẩm đạt từ 90 điểm đến 100 điểm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; tổ chức công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021./.

Hồng Chiêm