Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá mô hình trồng ngô NK7328 BT/GT

( Cập nhật lúc: 21/11/2022  )

Ngày 19/11/2022, tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị đánh giá mô hình trồng ngô NK7328 BT/GT.

 Giống ngô NK7328 BT/GT cho năng suất cao tại địa phương

Tại hội nghị giống ngô NK 7328 BT/GT được bà con nông dân đánh giá giống ngô rất năng suất, dễ thích ứng rộng và phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. Hiện giống ngô được phân phối giống tại Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Hồng Chiêm