Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 19/12/2022  )

Những năm gần đây, kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc và mang tính bền vững. Trong năm 2022, ngành nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ thành lập mới 29 hợp tác xã/20 HTX đạt 145% kế hoạch, nâng tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên 276 HTX.

 Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể sẽ được hỗ trợ xây dựng khu tập kết bí xanh thơm, trà bí xanh thơm, lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm

Đẩy mạnh phát triển Liên hiệp hợp tác xã, hiện có 02 Liên hiệp HTX nông lâm nghiệp đang hoạt động với 18 HTX thành viên, các HTX đều là HTX nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; có 391 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 91 THT so với năm 2021, với tổng số 4.725 thành viên. Số trang trại theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT là: 10 trang trại, trong đó 02 trang trại chăn nuôi và 08 trang trại tổng hợp.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vai trò và lợi ích của kinh tế hợp tác, HTX. Phối hợp địa phương xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, sản xuất theo tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu thị trường, truy xuất được nguồn gốc, liên kết tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm của HTX, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, hỗ trợ cho các HTX mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ để HTX, THT có điều kiện nâng cao các hoạt động. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các viện, trường mở các lớp đào tạo lãnh đạo HTX tiếp cận tri thức mới về nông nghiệp thông minh, kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường cùng các kỹ năng truyền thông, bán hàng, tiếp cận công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thúc đẩy sự liên kết giữa các HTX trong cùng lĩnh vực, chất lượng, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, để thực hiện tốt các khâu trong chuỗi liên kết, gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới…./.

Hồng Chiêm