Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Văn phòng NTM và Chi cục PTNT

( Cập nhật lúc: 24/03/2023  )

Chiều ngày 21/02/2023, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng NTM; Chi cục Phát triển nông thôn để kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Cùng dự có đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới); đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh;  Lãnh đạo, công chức, viên chức: Văn phòng NTM, Chi cục Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng NTM, Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; các dự án liên kết, hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng làng nghề Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ đồn và làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì theo Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng NTM nêu các khó khăn trong phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ xây dựng 02 làng nghề và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 02 đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện trong năm 2023, trọng tâm: Kiểm tra, rà soát xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; rà soát, kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP và các sản phẩm có tiềm năng phát triển; tập trung xây dựng làng nghề  gắn với phát triển du lịch cộng đồng…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 02 đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023.  Chương trình nông thôn mới cần chủ động trong công tác chỉ đạo, tập trung giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn sự nghiệp; tập trung đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại địa phương; tiếp tục rà soát đánh giá tổng thể sản phẩm OCOP để lựa chọn các giải pháp phát triển sản phẩm; phối hợp với Sở ngành liên quan báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT về kết quả phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Chi cục Phát triển nông thôn cần tập trung đánh giá tổng thể các hợp tác xã, tổ hợp tác; kiểm tra đôn đốc các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án; tích cực hoàn thiện xây dựng làng nghề Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ đồn và làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì gắn với các hoạt động khác đặc biệt là du lịch./.

Phùng Hà