Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020

( Cập nhật lúc: 11/11/2019  )

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 6020/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Kênh mương tại cánh đồng thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

luôn đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất (Ảnh minh họa)

Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực trạng nguồn nước hiện tại và dự kiến đến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi phổ biến bị thiếu hụt từ 10-20% so với dung tích thiết kế. Ngoài ra, thông tin nhận định khí tượng thủy văn khả năng sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2019 - 2020.

Trong đó, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị nêu trên./.

Hồng Chiêm
Sign In