Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ các HTX tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020

( Cập nhật lúc: 04/09/2020  )

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các HTX tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020.

 Sản phẩm tinh bột nghệ của HTX Tân Thành, thành phố Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

 

Cụ thể năm 2020, tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai hỗ trợ 07 HTX tham gia các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Sản xuất tinh dầu quế, hồi, gừng theo công nghệ tách thủy phân chất lượng cao bằng điện; Sấy lạnh để chế biến sâu sản phẩm từ ruột quýt nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm từ quả quýt; Xây dựng nhà lưới trồng rau, củ, quả; Ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống cảm biến tự động, bán tự động.

Việc hỗ trợ các HTX tham gia mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, tăng năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của sản phẩm trên một đơn vị diện tích./.


Hồng Chiêm