Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị kết nối sản phẩm vào Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 16/12/2019  )

Vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Vụ Thị trường trong nước tổ chức Hội nghị kết nối sản phẩm vào Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2019 tại thành phố Bắc Kạn.

 Đại diện doanh nghiệp và nhà sản xuất ký kết kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP

tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Năm 2019, Sở Công thương đã khảo sát tình hình sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP tại tỉnh và tổ chức xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn tại Cơ sở sản xuất và thương mại ANFA, thuộc tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn với quy mô 250m2.

Tại hội nghị, Sở Công thương đã đánh giá tổng quát về tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn; tuyên truyền về tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020; giới thiệu về Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Thông qua hội nghị đã có 08 biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa các nhà sản xuất và Cơ sở sản xuất và thương mại ANFA được ký kết. Đại diện các nhà sản xuất sản phẩm OCOP đã có những kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước về việc tiếp tục tạo điều kiện trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn thời gian tới.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh xúc tiến tuyên truyền ký kết hợp đồng giữa các nhà sản xuất sản phẩm OCOP với Cơ sở sản xuất và Thương mại Anfa; quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh, đồng thời tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm./.

Hồng Chiêm