Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về tam nông

( Cập nhật lúc: 09/09/2022  )

Sáng ngày 08/9, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện một số HTX tiêu biểu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết số 19-NQ/TW khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ gắn bó mật thiết, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2030 là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2045, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản đứng hàng đầu thế giới. Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị…

Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa cho biết: Phát triển nông nghiệp là một trong 3 lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn của Chính phủ, tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến cơ sở, đồng thời xác định phát triển nông nghiệp dựa trên thế mạnh và lợi thế phát triển của địa phương; lựa chọn 2 ngành hàng sản xuất để tham gia vào trục sản phẩm quốc gia là lâm nghiệp và dược liệu./.

Hồng Chiêm