Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa

( Cập nhật lúc: 19/11/2019  )

Ngày 15/11/2019, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 9 báo cáo chuyên đề, 2 tham luận của các ngành, các huyện, thành phố đánh giá, phân tích thực trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua; Kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp theo từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, phát triển một số cây trồng có thế mạnh tạo thành hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường.

Sau 3 năm thực hiện Đề án, một số chỉ tiêu sản xuất nôg nghiệp của tỉnh đạt và vượt so với kế hoạch như chỉ tiêu sản xuất lúa chất lượng cao được 3.500/1000 ha kế hoạch đạt 350%; trồng thâm canh tăng năng suất 3000 ha rau đạt 100% kế hoạch; trồng rừng được 97.000 ha/80.000 ha; phát triển 500 gia trại, chăn nuôi gia cầm, đạt 120% kế hoạch. 

 Ông Lục Đình Hoa - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn

phát biểu  ý kiến tại hội thảo

Bên cạnh một số chỉ tiêu đạt vẫn còn một số chỉ tiêu kết quả đạt thấp, có nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra như chỉ tiêu trồng cây dong giềng, cây thuốc lá, trồng rau ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, phát triển mô hình trang trại.

Các đại biểu tham dự dự hội thảo cho rằng một số chỉ tiêu đưa ra trong đề án chưa sát với thực tiễn sản xuất của tỉnh, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn thấp, chưa tương xứng, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa đồng bộ, chưa có giải pháp hiệu quả trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Do đó, để sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, cần lồng ghép các chương trình để hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng thời tập trung vào các sản phẩm cụ thể, các chỉ tiêu đưa ra cần phù hợp với thực tiễn sản xuất./.

Hồng Chiêm