Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Pác Nặm trồng rừng đạt trên 108% kế hoạch

( Cập nhật lúc: 27/08/2019  )

Vụ trồng rừng năm 2019, huyện Pác Nặm đã tiến hành trồng mới được 249ha rừng các loại, đạt trên 108% kế hoạch.  

Đạt được kết quả trên là có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND huyện, sự vào cuộc của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và nhận thức của người dân về công tác trồng rừng đã được nâng lên, năm 2019 huyện Pác Nặm được giao chỉ tiêu thực hiện trồng mới 230ha, bao gồm 50ha rừng phân tán và 180ha rừng sau khai thác. 

 Người dân xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm trồng rừng

Ngay từ những tháng cuối năm 2018, căn cứ kết quả rà soát rừng đến kỳ khai thác, đất chưa trồng rừng của các xã, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn lập kế hoạch và giao chỉ tiêu về các xã, đồng thời chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm tốt công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng, kiểm tra, rà soát cây con giống, thiết kế trồng rừng, thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng..../.

Hồng Chiêm