Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 13/04/2022  )

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền nhằm góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, liên kết theo chuỗi. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 37/KH-SNN ngày 13/4/2022 về việc tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KH 37 SNN.pdf

Admin