Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả bước đầu thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )

Bắc Kạn là tỉnh miền núi phía Bắc, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Sau 20 năm tái lập tỉnh, nền nông nghiệp của tỉnh đã phát triển tương đối khá, an ninh lương thực được đảm bảo, sản xuất đang dần được chuyển dịch theo hướng hàng hóa, bước đầu hình thành và phát triển một số vùng nguyên liệu tập trung, như: Cam, quýt, hồng không hạt, dong riềng, chè, thuốc lá, gạo bao thai Chợ Đồn, gạo nếp Khẩu nua lếch Ngân Sơn, gỗ nguyên liệu…; một số sản phẩm sản xuất và chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được nhãn hiệu, đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. 

 Bí xanh thơm xã Địa Linh huyện Ba Bể

Tuy nhiên, kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả chưa cao, sản phẩm phần lớn chưa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, chưa có thương hiệu; khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn thấp, chưa có sự gắn kết bền chặt giữa sản xuất với tiêu thụ, khiến cho thu nhập của người nông dân còn thấp, chưa ổn định, dễ bị tổn thương do thiên tai, dịch bệnh và biến động của thị trường.

Nhằm đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất hàng hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020. Sau hai năm thực hiện Đề án đã bược đầu đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

Đối với cây dong riềng, trước đây chủ yếu người dân sản xuất theo tập quán, chưa có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, thì sang năm 2017 tổng diện tích trồng dong riềng đạt 907ha, sản lượng đạt trên 64.000 tấn tập trung ở các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông..., người dân đã sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất và có liên kết hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổng diện tích đã được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đạt trên 800 ha, bằng 88% diện tích trồng với sản lượng 56.000tấn củ.

Đối với sản phẩm cam quýt, hồng không hạt cũng vậy, trước đây chủ yếu bán cho thương lái theo hàng chợ xuất đi các tỉnh lân cận, sản phẩm không vào được trung tâm thượng mại hoặc siêu thị, sang năm 2017 người dân đã chú trọng đến sản xuất theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và theo VietGAP để đủ điều kiện cung ứng váo các siêu thị. Cụ thể sản phẩm cam quýt của cơ sở hợp tác Toàn Thắng tại xã Rã Bản huyện Chợ Đồn được cấp chứng nhận VietGAP diện tích 5,8ha sản lượng gần 60 tấn quả; sản phẩm hồng không hạt của Hợp tác xã Tân Phong với diện tích sản xuất 3,075ha tại xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn được chứng nhận VietGAP, sản lượng gấn 60 tấn quả. Ngoài ra nhãn mác, thương hiệu của sản phẩm cũng được người sản xuất, kinh doanh đang dần được quan tâm hơn.

Đối với sản xuất rau, trước đây chủ yếu người dân trồng rau phục vụ gia đình, phần dư thừa mang ra chợ bán chưa thể xuất vào các trung tâm trương mại hoặc các siêu thị ở các tỉnh, thành phố được. Nhưng năm 2016 - 2017, nhiều mô hình trồng rau an toàn, trên địa bàn huyện hiện nay đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả một số các mô hình theo hướng hàng hóa như mô hình trồng rau bồ khai tại xã Ân Tình, Hữu Thác huyện Na Rì; xã Sỹ Bình, Nguyên Phúc huyện Bạch Thông; xã Cao Trĩ, Địa Linh, Mỹ Phương huyện Ba Bể...Đối với các sản phẩm từ trồng trọt tính đến tháng 11/2017 đã có 13 hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc nhóm sở thích được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn chứng nhận là cơ sở sản xuất, cung ứng rau, củ quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, như HTX Sang Hà xã Cao Trĩ huyện Ba Bể Sản xuất rau bồ khai, hồng không hạt; HTX Bình Sơn xã Sỹ Bình Sản xuất rau, củ, quả; cơ sở Đồng Thị Vọng xã Địa Linh huyện Ba Bể sản xuất kinh doanh rau, củ, quả; HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn - huyện Chợ Mới sản xuất rau, củ quả; cây gia vị; HTX Đại Hà - xã Quang Thuận huyện Bạch Thông sản xuất cam quýt và sơ chế măng khô; HTX chè Bằng Phúc - Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn...Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 05 cơ sở được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn như cơ sở Đồng Thị Vọng - Thôn Nà Lìn, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cung ứng Bí xanh thơm, Bí phấn thơm; HTX Sang Hà - Thôn Bản Ngù 1, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, ...Đây chính là một trong những cơ sở tiêu biểu sản xuất kinh doanh nông sản đủ điều kiện để sản phẩm rau, củ trở thành hàng hóa cung ứng vào các thị trường lớn, ước tính mỗi năm cung ứng hàng chục nghìn tấn rau củ, quả và các nông sản khác ra ngoài tỉnh.

Về phát triển chăn nuôi, những năm trước đây chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình. Năm 2016 - 2017, với định hướng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và khuyến khích phát triển chăn nuôi theo vùng và thế mạnh của từng địa phương. Số gia trại chăn nuôi trâu, bò (từ 10 con trở lên) là  654 gia trại; gia trại chăn nuôi lợn (nuôi lợn nái từ quy mô thường xuyên 10 nái sinh sản trở lên; lợn thịt nuôi từ con 50 con/lứa hoặc 100 con/năm) là 75 gia trại; số gia trại chăn nuôi gia cầm quy mô (từ trên 200 con trở lên) là 212 gia trại. Toàn tỉnh có 02 trang trại, 04 HTX và 02 doanh nghiệp về chăn nuôi ... việc liên kết hợp tác phát triển chăn nuôi góp phần tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi đưa sản lượng thịt hơi ước đạt trên 21.160 tấn.

Đối với phát triển lâm nghiệp, trước đây chủ yếu người dân trồng rừng là do chông chờ vào hỗ trợ của nhà nước, chưa quan tâm đầu tư, chăm sóc nên lâm sản thu được phần lớn là gỗ nhỏ nên thu nhập từ trồng rừng trên đơn vị diện tích chưa cao. Từ năm 2016 - 2017 các chủ rừng đã nhận thức rõ hơn về lợi ích thu được từ trồng rừng, quan tâm hơn tới việc đầu tư, chăm sóc, có những nơi đã bón phân cho rừng trồng hoặc tự bỏ vốn ra trồng rừng, giảm việc khai thác rừng gỗ nhỏ...để nâng cao giá trị thu được trên đơn vị diện tích đất lâm nghiệp.

Như vậy bước vào triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những bước khởi sắc nhất định, đã có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp phát triển ổn định và có sự gắn liên kết chuỗi giá trị đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm và đang được tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tăng thu nhập cho các hộ dân góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Hồng Thắng
Sign In