Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra chéo công tác TĐKT năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng

( Cập nhật lúc: 01/11/2019  )

Ngày 31/10/2019, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái đơn vị Trưởng Nhóm 4 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác TĐKT và chấm điểm thi đua năm 2019 của 03 đơn vị thuộc Nhóm 1 trong Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc Bộ gồm các Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

 Đồng chí Đặng Hùng Chương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng

báo cáo kết quả công tác TĐKT năm 2019 của các đơn vị nhóm I

Đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác TĐKT; công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; việc tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2019; kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019; công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; việc chấp hành các quy định của Nhà nước về khen thưởng; trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng….

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị thành viên Nhóm I đã tiến hành chấm điểm kiểm tra chéo, kết quả: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng, Trưởng Nhóm I đạt 99,7 điểm; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đạt 98,7 điểm, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn đạt 97,5 điểm. Qua kết quả thảo luận của các thành viên dự họp, Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng để đưa ra bình xét và suy tôn trong Hội nghị tổng kết của Khối thi đua vùng miền núi Bắc Bộ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Trưởng đoàn Kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của Nhóm I, đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Nhóm và một số cách làm, phương pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như việc phát động phong trào thi đua trong năm 2019, đồng chí đề nghị các đơn vị trong Nhóm I tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát động các phong trào thi đua của Khối thi đua vùng miền núi Bắc Bộ và Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 của đơn vị đề ra, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.


Nông Nguyệt
Sign In