Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động “Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng”

( Cập nhật lúc: 23/08/2019  )

Nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức, cá nhân và hội viên phụ nữ, nông dân trong toàn tỉnh cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Đồng thời, phát huy vai trò mỗi người là một giám sát viên tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng chung tay bảo đảm ATTP vì sức khỏe cộng đồng. 

Sáng 22/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ phát động “Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” và Diễn đàn “Kết nối phụ nữ khởi nghiệp OCOP”. Tham dự chương trình có gần 300 đại biểu là đại diện hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ liên kết tham gia chương trình OCOP.

 Đại diện Hội LHPN - Hội Nông dân - Sở NN&PTNT và các HTX ký cam kết thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Lễ phát động là hoạt động thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020. Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/5/2019 thực hiện “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh

Với mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn phân biệt với để bán như “rau hai luống, lợn hai chuồng”. Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại buổi lễ, đại diện Hội LHPN - Hội Nông dân - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các HTX đã ký cam kết thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn./.


Hồng Chiêm