Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo gieo trồng cây vụ đông năm 2022 đảm bảo kế hoạch

( Cập nhật lúc: 27/12/2022  )

Theo Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 03/8/2022: Tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông là 1.550 ha, tập trung sản xuất các loại cây trồng như ngô (261 ha), khoai tây (88 ha), khoai lang (130 ha) và rau màu các loại; tổng sản lượng các loại cây trồng vụ Đông đạt trên 17.948 tấn.

Tuy nhiên, hiện nay một số cây trồng như ngô, khoai tây... đã hết thời vụ gieo trồng nhưng theo báo cáo tiến độ của phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố thì diện tích gieo trồng cây vụ đông năm 2022 đã thực hiện được 1.294/1.550 ha, đạt 84% KH.

 Ông Mã Văn Nghiệp, tổ Phiêng My, phường Huyền Tụng chăm sóc vườn dâu tây

Để thực hiện hoàn thành Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022, góp phần đảm bảo giá trị tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2023, ngày 26/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 2894/SNN-TT,BVTV&QLCL gửi UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường đôn đốc, hướng dẫn người dân chăm sóc các cây trồng vụ đông, phòng trừ sâu bệnh gây hại. Chủ động rà soát diện tích cây trồng vụ đông không thực hiện được trên địa bàn để chỉ đạo trồng các loại cây khác còn trong khung thời vụ gieo trồng như: Các loại rau, đậu đỗ. Bám sát địa bàn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và báo cáo tiến độ hàng tuần theo quy định.

Lưu ý: Lựa chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu của thị trường./.

Hồng Chiêm (tổng hợp)