Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật

( Cập nhật lúc: 05/05/2020  )
Trong các ngày từ 04-08/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật tại các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn.
 
 HTX Trần Phú (Na Rì) tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia cầm

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi, tổng đàn giá súc, gia cầm; công tác tái đàn, tăng đàn lợn; các biện pháp thực hiện khi tái đàn, tăng đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi; công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và bệnh DTLCP trên địa bàn các huyện, thành phố; công tác triển khai Luật chăn nuôi; việc triển khai rà soát cung cấp thông tin phục vụ xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết, Quyết định theo Luật Chăn nuôi giao; việc phát triển gia trại, trang trại chăn nuôi theo kế hoạch giao tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chương trình xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, cụ thể như tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; việc xây dựng kế hoạch triển khai lịch tiêm phòng tại các xã, thị trấn; tiến độ tiêm phòng đợt 1 năm 2020; giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn…./.

Hồng Chiêm