Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tập huấn hướng dẫn thực hiện thông tin thống kê

( Cập nhật lúc: 06/10/2023  )

Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết trong thu thập số liệu và tính toán các chỉ tiêu đánh giá giám sát cơ cấu lại ngành nông nghiệp; truy cập, cập nhật báo cáo tiến độ, dữ liệu bản đồ, theo quy định lên hệ thống thông tin ngành nông nghiệp, điều chỉnh bổ sung thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý.

 Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Trong các ngày từ 06-10/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện thông tin thống kê, bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023 cho hơn 200 học viên công chức, viên chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; công chức phụ trách, theo dõi, tổng hợp báo cáo lĩnh vực nông nghiệp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được hướng dẫn, tổ chức thảo luận thống nhất về phương pháp thu thập số liệu báo cáo, phân tích và dự báo thống kê ngành nông nghiệp; hướng dẫn phương pháp xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời hướng dẫn rà soát, cập nhật dữ liệu chính thức ngành nông nghiệp từ tỉnh đến xã từ năm 2019-2022 lên hệ thống thông tin ngành nông nghiệp, hướng dẫn thu thập số liệu và tính toán các chỉ tiêu đánh giá giám sát cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các học viên còn được các giảng viên thuộc Trung tâm nghiên cứu Địa Tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hướng dẫn truy cập, khai thác thông tin, cập nhật báo cáo tiến độ, dữ liệu, bản đồ lên hệ thống thông tin ngành nông nghiệp./.

Hồng Chiêm