Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023

( Cập nhật lúc: 03/01/2023  )

Sáng ngày 30/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành Tài chính, Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Hội Nông dân, Liên minh HTX, UBND các huyện, thành phố, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

 Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo năm 2022, các đề án, kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn, có vai trò tích cực trong hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa. Sự tác động của nhiều chính sách đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; việc chế biến, bảo quản nông sản được chú trọng và nâng cao năng lực, mở rộng quy mô giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã và đa dạng hàng nông sản Bắc Kạn, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Tổng giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4.344.737 triệu đồng; theo giá so sánh năm 2010 đạt 2.290.882 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 tăng 3,83% so với năm 2021, đạt 109% kế hoạch (KH).

Năm 2022, diện tích trồng cây lương thực có hạt đạt 36.945 ha, bằng 101% KH; sản lượng lương thực có hạt đạt 178.411 tấn, bằng 100% KH; lương thực bình quân đầu người đạt 546 kg/người/năm, bằng 109% KH; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thực hiện được 173 ha, đạt 182% KH. Sản lượng cây rau đậu các loại tăng 2.051 tấn, sản lượng cây trồng công nghiệp tăng 249 tấn, sản lượng cây ăn quả tăng 1.829 tấn. Mặc dù dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục bùng phát và lây lan song các địa phương đã chỉ đạo khống chế, kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi, khôi phục sản xuất, sản lượng thịt hơi các loại tăng 2.259 tấn... Công tác trồng rừng tiếp tục được quan tâm, diện tích rừng trồng được nghiệm thu năm 2022 đạt 4.814 ha, bằng 120% kế hoạch.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh tiếp tục duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 2 xã (Kim Lư, Quang Thuận) đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 18 xã, 56 thôn đã đạt chuẩn NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã. Dự kiến năm 2022, toàn tỉnh có thêm 1 xã NTM nâng cao, 5 xã NTM và 3 thôn NTM. Đối với Chương trình OCOP, năm 2022, tỉnh có thêm 53 sản phẩm mới, 3 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là, một số diện tích cây trồng chính thực hiện không đạt kế hoạch giao; tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin còn thấp so với kế hoạch đề ra; số vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật trong năm 2022 tăng cao so với năm 2021; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng thêm về xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM không đạt kế hoạch…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã biểu dương ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với những thành quả đạt được năm 2022, nhất là tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, phối hợp với các địa phương rà soát lại các chỉ tiêu được giao để xây dựng các phương án sản xuất sát với tình hình thực tiễn; đổi mới việc giao chỉ tiêu sản xuất cho các đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU; tập trung chỉ đạo, sát sao, quyết liệt các giải pháp về phát triển lâm nghiệp; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề bàn về những khó khăn trong sản xuất nông, lâm nghiệp để tháo gỡ; lưu ý và tập trung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; phối hợp với các địa phương rà soát lại toàn bộ các xã NTM nâng cao, xã và thôn NTM đã được công nhận; đánh giá lại các sản phẩm OCOP, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng và duy trì thương hiệu sản phẩm.

Các địa phương định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch đối với những sản phẩm quy mô vừa và nhỏ; quan tâm chỉ đạo phát triển HTX để phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm; rà soát lại danh mục dự án liên kết sản xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt, nếu có dự án không còn phù hợp, các địa phương xây dựng dự án mới, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung./.

Hồng Chiêm