Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý

( Cập nhật lúc: 08/05/2020  )
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 09 chiếc xe ô tô con, cụ thể như sau: 
Tải về tại đây: THONG BAO DAU GIA XE O TO.pdf
Admin